PLANIRANJE I ZAKUP

  • Strateško planiranje – integrisane komunikacijske strategije bazirane na istraživanjima o navikama potrošača i tržišnim trendovima
  • Medijsko planiranje – efikasno planiranje oglašavanja na svim konvencionalnim medijima
  • Inovativna komunikacijska rešenja – novi načini komuniciranja kroz konvencionalne medije i upotreba alternativnih komunikacijskih platformi
  • Obezbeđivanje vrhunskih uslova za zakup oglasnog prostora na osnovu obima zakupa od strane agencije
  • Osmišljavanje i zakup novih medijskih formata
  • Realizacija i monitoring kampanje uz konstantnu optimizaciju