ANALIZE

  • Informacije su osnov za generisanje efektnih i efikasnih komunikacijskih rešenja.
  • Razumevanje karakteristika medijskog tržišta i njegovih trendova.
  • Analize ponašanja potrošača u kontekstu konzumacije medija, životnog stila i ključnih pokretača ponašanja.
  • Upotreba svih raspoloživih alata za praćenje rezultata gledanosti TV programa, čitanosti štampanih medija, ad hoc istraživanja slušanosti radio stanica, kao i alata za praćenje performansi on line kampanja
  • Analiza aktivnosti konkurencije
  • Medijske aktivnosti – nivo investicija, nivo aktivnosti, sezonalnost, strateška orjentacija, kreativna strategija (bazirano na zvaničnim podacima – za TV stanice i štampane medije i nezvaničnim podacima za ostale medije); Potrošačke navike i stavovi
  • Odgovrnost za rezultate kampanje
  • Praćenje efikasnosti kampanje zasnovano na svim raspoloživim podacima za monitoring kvantitativnih parametara kampanje (planirano-isporučeno; pokrivenost ciljne grupe i frekvencija, SOV/SOI analiza…)
  • Praćenje kvalitativnih kriterijuma – pozicija oglasne poruke u reklamnog bloku, u vremenskom intervalu i opštem oglasnom okruženju (TV); pozicioniranje, uređivačko okruženje, dodata vrednost (štampani mediji); lokacije (OOH)
  • Prikaz duboke veze između različitih parametara efikasnosti komunikacije – različiti modeli povezivanja rezultata komuniciranja i konvencionalnih parametara uspešnosti poslovanja (pokazatelji prodaje, prisutnosti proizvoda i usluga klijenta u svesti potrošača, nivo tržišnog udela)